Τεκτονικοί γεώτοποι

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Τεκτονικοί Γεώτοποι

Οι τεκτονικές διεργασίες έχουν παίξει έναν ενεργό και πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σημερινού τοπίου της Λήμνου. Μεγάλες ρηξιγενείς δομές που διατρέχουν το νησί σε όλα τα μήκη και πλάτη του, έχουν κατακερματίσει τις ακτές και έχουν δώσει το σημερινό «σχήμα» της Λήμνου.

Οι τεκτονικοί γεώτοποι αποτελούν εντυπωσιακές θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος που μας δίνουν στοιχεία για την εξέλιξη του γήινου φλοιού και την διαμόρφωση του σημερινού τοπίου. Τέτοιες δομές μπορούμε να συναντήσουμε σε πολλά διαφορετικά σημεία στη Λήμνο, με χαρακτηριστικότερη δομή το ρήγμα του Κάσπακα.

Μεγάλα εντυπωσιακά ρήγματα που δημιουργούν έντονο ανάγλυφο και συνοδές γεωμορφές, όπως καταρράκτες, μας δείχνουν τη δύναμη των διεργασιών που διαμορφώνουν το φλοιό της Γης.

Οι θέσεις στο χάρτη

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης