Αμμοθίνες Παραλία Γομάτι

Στις βορειοδυτικές ακτές της Λήμνου, βόρεια του οικισμού του Κατάλακκου, βρίσκεται η παραλία Γομάτι όπου συναντώνται εντυπωσιακοί αμμόλοφοι, οι αμμοθίνες του Γοματίου. Οι αμμοθίνες αποτελούν τους μεγάλους λόφους από άμμο που δεσπόζουν στο τοπίο της περιοχής, οι οποίοι δημιουργούνται από τα προϊόντα της αιολικής αποσάθρωσης και απόθεσης στην περιοχή.

Στον σχηματισμό τους συμβάλλουν ενεργά οι ισχυροί ΒΑ άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με σταθερή διεύθυνση και υψηλή ταχύτητα, μεταφέροντας τα υλικά της αποσάθρωσης των τριτογενών ιζηματογενών πετρωμάτων της περιοχής. Η παρουσία βλάστησης παίζει σημαντικό ρόλο στην συγκράτηση της άμμου και την προστασία τους από την διάβρωση, καθώς τα συστήματα των αμμοθινών χαρακτηρίζονται ως δυναμικά και έχουν την τάση να αλλάζουν.

Εξαιτίας της μεγάλης έκτασής τους κατά μήκος της ακτογραμμής, δημιουργούν μια μικρογραφία ερήμου, που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη καθώς δημιουργούν ένα σπάνιο και ασυνήθιστο στην Ελλάδα τοπίο.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης