Μορφές διάβρωσης Αγίου Ερμολάου

Στις βόρειες ακτές της Λήμνου, λίγα χιλιόμετρα Βορειότερα του οικισμού του Βάρους, εμφανίζονται εντυπωσιακές λεκανοειδείς μορφές αποσάθρωσης στα ψαμμιτικά στρώματα στην περιοχή του Αγίου Ερμολάου, της Λήμνου.

Η περιοχή καλύπτεται από ιζηματογενείς σχηματισμούς ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτέρου Ολιγοκαίνου, που αποτέθηκαν σε υποθαλάσσια κανάλια πριν από 27-33 εκατομμύρια χρόνια.

Oι λεκανοειδείς δομές δημιουργούνται, εξαιτίας της διαφορικής αποσάθρωσης των ψαμμιτικών πετρωμάτων και εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη με τα εντυπωσιακά σχήματά τους.

Η διαφορική αποσάθρωση οφείλεται κυρίως στην διαφορετική σύσταση του πετρώματος, δημιουργώντας έτσι ευάλωτα σημεία στην επιφάνειά του, πάνω στα οποία δρουν τα θαλάσσια κύματα, αλλά και το αλάτι που αποθέτει το θαλάσσιο σπρέι.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης