Μορφές διάβρωσης Πουρνιά

Δυτικά του ακρωτηρίου Πουρνιά, στη βόρεια Λήμνο, βρίσκονται οι εντυπωσιακές μορφές διάβρωσης Πουρνιά, στους παχυστρωματώδεις ψαμμίτες και στα κροκαλοπαγή πετρώματα της περιοχής.

Η περιοχή καλύπτεται από ιζηματογενείς σχηματισμούς ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτέρου Ολιγοκαίνου, που αποτέθηκαν σε υποθαλάσσια κανάλια πριν από 27-33 εκατομμύρια χρόνια.

Στην περιοχή παρατηρούνται κυψελοειδείς, αλλά και σφαιροειδείς μορφές αποσάθρωσης, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την διαφορική αποσάθρωση των ψαμμιτικών πετρωμάτων, δημιουργώντας έτσι, εντυπωσιακά και περίτεχνα σχήματα στα πετρώματα

Η διαφορική αποσάθρωση οφείλεται κυρίως στην διαφορετική σύσταση του πετρώματος, δημιουργώντας έτσι ευάλωτα σημεία στην επιφάνειά του, πάνω στην οποία δρουν τα θαλάσσια κύματα, αλλά και το αλάτι που αποθέτει το θαλάσσιο σπρέι.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης