Γνωρίστε τα γεωμνημεία και

τους γεώτοπους της Λήμνου

 

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Η Λήμνος και οι γεώτοποι της

Η Λήμνος διαθέτει μια σειρά γεώτοπων που αντανακλούν την πολύπλοκη γεωιστορική εξέλιξη του νησιού και γενικότερα της περιοχής του ΒΑ Αιγαίου. Οι γεώτοποι αποτελούν τις θέσεις που τεκμηριώνουν την γεωιστορική εξέλιξη μιας περιοχής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Απολιθωμένο Δάσος της Λήμνου, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεωλογικό μνημείο, καθώς και οι ποικίλες ηφαιστειακές και γεωμορφολογικές δομές του νησιού.

Τα είδη των γεώτοπων της Λήμνου

Απολιθώματα

Απολιθωμένοι κορμοί δένδρων ηλικίας περίπου 23 εκατομμυρίων ετών συγκροτούν το προστατευόμενο απολιθωμένο δάσος Λήμνου. Ιχνοαπολιθώματα ηλικίας περίπου 33 εκατομμυρίων ετών, συναντώνται στους ιζηματογενείς σχηματισμούς της ανατολικής Λήμνου.

Ηφαιστειακοί γεώτοποι

Θέσεις που δημιούργησε η ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και τεκμηριώνουν την παρουσία ηφαιστείων.

Τεκτονικοί γεώτοποι

Θέσεις που δημιουργεί η έντονη τεκτονική δραστηριότητα του ΒΑ Αιγαίου όπως μεγάλα ρήγματα, ανυψώσεις και καταβυθίσεις περιοχών, κάμψεις γεωλογικών στρωμάτων κ.α..

Γεωμορφές διάβρωσης

Δομές που δημιουργεί μηχανική και χημική αποσάθρωση των πετρωμάτων, από τη δράση του νερού, του ανέμου και των κυμάτων.

Αιολικοί γεώτοποι

Οι αιολικοί γεώτοποι δημιουργούνται από την μεταφορά και απόθεση των υλικών που προέρχονται από την αποσάθρωση των ιζηματογενών πετρωμάτων της Λήμνου. Η αποσάθρωση των πετρωμάτων προκαλείται από τη δράση του νερού, του αέρα και των κυμάτων.

Ανθρωπογενείς γεώτοποι

Οι ανθρωπογενείς γεώτοποι έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές όπου η ανθρώπινη παρουσία επιδρά στο φυσικό περιβάλλον για την αξιοποίηση φυσικών πόρων ή τη δημιουργία μεγάλων τεχνικών έργων. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται στοιχεία της γεωλογικής δομής και ιστορίας της περιοχής που δεν ήταν ορατά στην επιφάνεια της Γης.

Παράκτιοι γεώτοποι

Εντυπωσιακοί παράκτιοι γεώτοποι  δημιουργούνται από την διάβρωση των πετρωμάτων εξαιτίας της δράσης των θαλάσσιων κυμάτων και του ανέμου κατά μήκος των ακτών της Λήμνου.

Υδατικά συστήματα

Η δράση του νερού δημιουργεί εντυπωσιακούς γεώτοπους στα πετρώματα της Λήμνου. Το νερό διαμορφώνει σταδιακά το ανάγλυφο και δημιουργεί κοιλάδες καταρράκτες, λίμνες που αποτελούν χαρακτηριστικές γεωμορφές.

Ηφαιστειογενεσ Νησι

Προστατευομενες Περιοχες

Απολιθωματοφορες Περιοχες

Γεωτοποι

Φαρακλό Λήμνου

Στις Βόρειες ακτές της Λήμνου, βόρεια του οικισμού Ατσική, εμφανίζονται εντυπωσιακές μορφές σφαιροειδούς αποσάθρωσης σε ψαμμιτικά στρώματα στην θέση Φαρακλό, της Λήμνου.

Η χημική αποσάθρωση των παχυστρωματοδών ψαμμιτών δημιουργεί γεωμορφές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς που προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών που θαυμάζουν τα σπάνια δημιουργήματα της φύσης.

Οι σφαιροειδείς γεωμορφές, εμφανίζονται ως μεγάλες ερυθρόμορφες σφαίρες μέσα στον ανοικτόχρωμο αποσαθρωμένο ψαμμίτη. Η αποσάθρωση δημιουργεί αλλεπάλληλα συστήματα ρωγμώσεων στα ψαμμιτικά πετρώματα, με αποτέλεσμα το νερό να εισχωρεί και να διευρύνει τις ρωγμές αυτές. Η δράση αυτή του νερού σε συνδυασμό με την δράση των θαλάσσιων κυμάτων αλλά και την δράση των αλάτων, που αποθέτει το θαλάσσιο σπρέι, έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό σφαιρικών γεωμορφών που περιβάλλονται μέσα στο ψαμμιτικό πέτρωμα.

 

Απολιθωμένος Κορμός Βάρους Λήμνου

Έναν εντυπωσιακό κατακείμενο απολιθωμένο κορμό Σεκόιας, συναντάμε στην απολιθωματοφόρα θέση που βρίσκεται έξω από τον οικισμό Βάρος. Ο κορμός περιβάλλεται από ειδική περίφραξη για τις ανάγκες προστασίας του.

Το μεγαλύτερο τμήμα του απολιθωμένου κορμού βρέθηκε καλυμμένο μέσα στον εδαφικό ορίζοντα ενώ η κάτω πλευρά του μέσα σε πυροκλαστικό πέτρωμα. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ανασκαφών, που διενεργήθηκαν από το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, διαπιστώθηκε ότι ο κορμός έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 1m και μήκος που ξεπερνάει τα 7m.

 

 

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης