Γεώτοποι Λήμνου

 

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Γεώτοποι της Λήμνου

Η Λήμνος βρίσκεται στο ΒΑ Αιγαίο ανάμεσα στον Άθω και την Λέσβο. Πρόκειται για ένα ηφαιστειογενές νησί με πολλά ηφαίστεια ηλικίας περίπου 23 εκατομμυρίων ετών. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού κυριαρχούν ιζηματογενείς σχηματισμοί ηλικίας περίπου 33 εκατομμυρίων χρόνων.

Σε όλη την έκταση της Λήμνου συναντώνται εντυπωσιακοί γεώτοποι. Απολιθωματοφόρες θέσεις, ηφαιστειακές δομές, τεκτονικοί, γεωμορφές διάβρωσης και απόθεσης, παράκτιοι γεώτοποι, υδατικά συστήματα και ανθρωπογενείς γεώτοποι αποτελούν τις κατηγορίες των γεωτόπων που μπορούμε να θαυμάσουμε στην περιοχή.

Με τον όρο Γεώτοπος (geosite) χαρακτηρίζουμε προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία (Ν. 1650/1986, Ν. 3937/2011) που αποτελούν βασικούς μάρτυρες της ιστορίας της γης.

Οι Γεώτοποι της Λήμνου – εκ των οποίων οι περισσότεροι αποτελούν άγνωστα στους πολλούς στοιχεία των τοπίων της – αποτελούν σημαντικές θέσεις που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Θέσεις, που μαρτυρούν την γεωλογική εξέλιξης και εξηγούν τις διαδικασίες που διαμόρφωσαν το τοπίο της περιοχής.

Γεω-Μνημεία και Γεώτοποι της Λήμνου

Ρηξιγενείς δομές Αγία Σωτήρα

Ρηξιγενείς δομές Αγία Σωτήρα

Χορταρολίμνη

Χορταρολίμνη

Τόμπολο Αγίας Ευθυμίας

Τόμπολο Αγίας Ευθυμίας

Ρήγμα Ρουσσοπουλίου

Ρήγμα Ρουσσοπουλίου

Θέση εξόρυξης Λημνίας Γης

Θέση εξόρυξης Λημνίας Γης

Μορφές διάβρωσης Πουρνιά

Μορφές διάβρωσης Πουρνιά

Ηφαιστειακός δόμος Προφήτης Ηλίας

Ηφαιστειακός δόμος Προφήτης Ηλίας

Ρηξιγενείς δομές Ακρωτηρίου Αγίου Σώζοντα

Ρηξιγενείς δομές Ακρωτηρίου Αγίου Σώζοντα

Λατομείο Ηφαιστίας

Λατομείο Ηφαιστίας

Παράκτιες δομές διάβρωσης Αγίου Ιωάννη

Παράκτιες δομές διάβρωσης Αγίου Ιωάννη

Ηφαιστειακός δόμος Μύρινας

Ηφαιστειακός δόμος Μύρινας

Ρήγμα Παχύμνου

Ρήγμα Παχύμνου

Λατομείο Ακρωτηρίου Πουρνιά

Λατομείο Ακρωτηρίου Πουρνιά

Δομές διάβρωσης Παραλίας Λουρί

Δομές διάβρωσης Παραλίας Λουρί

Ηφαιστειακός δόμος Αγίου Παύλου

Ηφαιστειακός δόμος Αγίου Παύλου

Φαράγγι Αυλώνα

Φαράγγι Αυλώνα

Απολιθωματοφόρος θέση Βάρους

Απολιθωματοφόρος θέση Βάρους

Ηφαιστειακός δόμος Εβγάτη

Ηφαιστειακός δόμος Εβγάτη

Ταφόνι – Μανιταροειδής μορφή Αγίου Ιωάννη

Ταφόνι – Μανιταροειδής μορφή Αγίου Ιωάννη

Ιχνοαπολιθώματα Βουγιατζίδικα

Ιχνοαπολιθώματα Βουγιατζίδικα

Ηφαιστειακοί δόμοι Κάκαβου

Ηφαιστειακοί δόμοι Κάκαβου

Μορφές διάβρωσης – Ακρωτήριο Τριγιές

Μορφές διάβρωσης – Ακρωτήριο Τριγιές

Απολιθωματοφόρος θέση Χαβούλι Μούδρου

Απολιθωματοφόρος θέση Χαβούλι Μούδρου

Ηφαιστειακός δόμος Κοντία

Ηφαιστειακός δόμος Κοντία

Σφαιροειδείς μορφές αποσάθρωσης Φαρακλού

Σφαιροειδείς μορφές αποσάθρωσης Φαρακλού

Κέντρο ενημέρωσης Ρουσσοπουλίου

Κέντρο ενημέρωσης Ρουσσοπουλίου

Ηφαιστειακός Δόμος Παλαιόκαστρου

Ηφαιστειακός Δόμος Παλαιόκαστρου

Σπήλαιο Κακαβιώτισσας

Σπήλαιο Κακαβιώτισσας

Αμμοθίνες Γομάτι

Αμμοθίνες Γομάτι

Θερμή Πηγή Θέρμα

Θερμή Πηγή Θέρμα

Μορφές διάβρωσης Αγίου Ερμολάου

Μορφές διάβρωσης Αγίου Ερμολάου

Αμμοθίνες Παραλία Γομάτι

Αμμοθίνες Παραλία Γομάτι

Ηφαιστειακή φλέβα Κάκαβου

Ηφαιστειακή φλέβα Κάκαβου

Ταφόνι Μύρινας

Ταφόνι Μύρινας

Αμμοθίνες Νεφτίνας

Αμμοθίνες Νεφτίνας

Ρήγμα Κάσπακα

Ρήγμα Κάσπακα

Μορφές διάβρωσης Αγίας Ευθυμίας

Μορφές διάβρωσης Αγίας Ευθυμίας

Αμμοθίνες Πολιόχνης

Αμμοθίνες Πολιόχνης

Ρήγμα Αγίου Χαραλάμπου Πλάκας

Ρήγμα Αγίου Χαραλάμπου Πλάκας

Αλυκή

Αλυκή

Ακρωτήριο Μούρτζεφλος

Ακρωτήριο Μούρτζεφλος

Ρήγμα Πολιόχνης (λιμάνι)

Ρήγμα Πολιόχνης (λιμάνι)

Ασπρολίμνη

Ασπρολίμνη

Σπηλιά του Φιλοκτήτη – Καβείρια

Σπηλιά του Φιλοκτήτη – Καβείρια

Ρήγμα Ακρωτηρίου Καβαλλάρη

Ρήγμα Ακρωτηρίου Καβαλλάρη

Καταρράκτης Κατσαΐτη

Καταρράκτης Κατσαΐτη

Ενάλια σπήλαια Φαναράκι

Ενάλια σπήλαια Φαναράκι

Ρηξιγενής ακτή Ακρωτήριο Ρόπαλο

Ρηξιγενής ακτή Ακρωτήριο Ρόπαλο

Αναγέννηση υδρογραφικού δικτύου Νεφτίνας

Αναγέννηση υδρογραφικού δικτύου Νεφτίνας

Τόμπολο Πρασσά Λιμάνι

Τόμπολο Πρασσά Λιμάνι

Οι θέσεις στο χάρτη