Η Πανίδα της Λήμνου

 

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νησιού το οποίο περιλαμβάνει αλυκές, λιμνοθάλασσα, αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις και λιβάδια, εκτάσεις με φρύγανα, πετρώδη εδάφη, αμμοθίνες και θαλάσσιους όρμους  σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, την εκτεταμένη χρήση της γης για ελεύθερη βοσκή και την αραιή οικιστική πυκνότητα, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενδιαιτημάτων στα οποία ζει και αναπαράγεται η πλούσια πανίδα της περιοχής. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση του νησιού, την καθιστά έναν πολύ καλό σταθμό ξεκούρασης και καταφυγίου για πολλά μεταναστευτικά πουλιά.

Η Λήμνος φιλοξενεί, επίσης, αρκετά είδη ερπετών, στην πλειονότητά τους μη δηλητηριώδη, όπως είναι ο Έφιος, το Νερόφιδο, ο Έρυξ και η Σαϊτα, ενώ με ασθενές δηλητήριο απαντάται ο Σαπίτης. Εδώ επίσης θα συναντήσετε τον Τυφλίτη, την εντελώς ακίνδυνη άποδη σαύρα που μοιάζει με φίδι, και τον Οφίσωψ, τη σαύρα χωρίς βλέφαρα. Σε λίμνες, έλη και αλυκές ζει η Γραμμωτή Νεροχελώνα, ενώ στην πεζοπορία σας μπορεί να συναντήσετε την Ελληνική Χελώνα. Στις θάλασσες του νησιού ζει επίσης η Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus και η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

Μεταξύ της πανίδας του νησιού συγκαταλέγονται τα αγριοκούνελα, τα οποία έχουν φθάσει σε υπερπληθυσμό. Τέλος, σήμα κατατεθέν της Μύρινας είναι τα πανέμορφα ελαφάκια, τα γνωστά πλατώνια που μεταφέρθηκαν πριν μερικές δεκαετίες από τη Ρόδο, πολλαπλασιάστηκαν και κυκλοφορούν ελεύθερα στο κάστρο της.

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης