Ανθρωπογενείς γεώτοποι

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Ανθρωπογενείς Γεώτοποι

 Οι ανθρωπογενείς γεώτοποι έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές όπου η ανθρώπινη παρουσία επιδρά στο φυσικό περιβάλλον για την αξιοποίηση φυσικών πόρων ή τη δημιουργία μεγάλων τεχνικών έργων. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται στοιχεία της γεωλογικής δομής και ιστορίας της περιοχής που δεν ήταν ορατά στην επιφάνεια της Γης.

Στη Λήμνο συναντάμε χαρακτηριστικούς ανθρωπογενείς γεώτοπους όπως θέσεις λατομικής δραστηριότητας οικοδομικών υλικών πωρόλιθου αλλά και τη θέση εξόρυξης της “Λημνίας Γης”, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις θεραπευτικές της ιδιότητες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

Οι θέσεις στο χάρτη

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης