Υδατικά συστήματα

 

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Υδατικά Συστήματα

Η δράση του νερού δημιουργεί εντυπωσιακούς γεώτοπους στα πετρώματα της Λήμνου. Το νερό διαμορφώνει σταδιακά το ανάγλυφο και δημιουργεί κοιλάδες καταρράκτες, λίμνες που αποτελούν χαρακτηριστικές γεωμορφές.

Οι λίμνες Αλυκή, Χορταρολίμνη και Ασπρολίμνη, καλύπτουν έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων στην ανατολική πλευρά της Λήμνου. Το ανυψωμένο υδρογραφικό σύστημα στην περιοχή της Νεφτίνας, δημιουργείται από την έντονη τεκτονική δράση της περιοχής. Στις κοιλάδες των ρεμάτων δημιουργούνται επίσης καταρράκτες και μικρά φαράγγια.

Οι θέσεις στο χάρτη

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης