Η Χλωρίδα της Λήμνου

 

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της Λήμνου σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες του νησιού αλλά και τη μακραίωνη παρουσία του ανθρώπου στο νησί, έχουν δημιουργήσει έναν τόπο υψηλής οικολογικής αξίας. Η αξία αυτή προκύπτει από τους ποικίλους φυσικούς σχηματισμούς βλάστησης και από ημιφυσικές περιοχές, που αποτελούνται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις.

Η Λήμνος με τις εκτεταμένες εύφορες πεδιάδες της και τη γεωγραφική της θέση έχει υπάρξει ιστορικά σημαντικός σταθμός της επονομαζόμενης «διαδρομής σιτηρών» σε ολόκληρο το Αιγαίο. Ακόμα και σήμερα φημίζεται για τις εκτεταμένες καλλιέργειες με σιτηρά και αμπέλια.

Το ηφαιστειακό τοπίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της φύσης της Λήμνου, με τη βλάστηση του νησιού να αποτελείται από φρύγανα, κρίνους της θάλασσας και μεμονωμένες συστάδες βελανιδιών. Η έλλειψη δασών οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη παρέμβαση μέσω της κτηνοτροφίας και της υλοτομίας, στις ειδικές γεωλογικές συνθήκες, αλλά και στους δυνατούς ανέμους που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξή τους.

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης