Ιερό των Καβείρων Λήμνου

Το Ιερό των Καβείρων στη ΒΑ Λήμνο ανασκάφηκε από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή μεταξύ των ετών 1937-1991. Το ιερό αναπτυσσόταν σε δύο πλατώματα και είχε τρεις οικοδομικές φάσεις, την αρχαϊκή, την ελληνιστική και την υστερορωμαïκή. Τα κτίριά του βρίσκονται σε δύο μικρά άνδηρα. Το Ιερό των Καβείρων υπαγόταν διοικητικά στην Ηφαιστία που ήταν το κέντρο της λατρείας του Ηφαίστου και η κυριότερη πόλη του νησιού.
Στο νότιο πλάτωμα κάτω από το υστερορωμαϊκό τελεστήριο, αποκαλύφθηκε το αρχαϊκό τελεστήριο. Πρόκειται για ένα κτίριο ακανόνιστης ορθογώνιας κάτοψης με θρανία, τελετουργικής χρήσης, το οποίο χρονολογείται στις αρχές του 7ου π.Χ αι.. Όλο το βόρειο πλάτωμα καταλαμβάνεται από το ελληνιστικό τελεστήριο. Πρόκειται για ένα πρόστυλο κτίριο με δώδεκα δωρικούς κίονες. Από τα ευρήματα επιβεβαιώθηκε η χρονολόγηση του μεγάλου τελεστηρίου γύρω στο 2ο π.Χ. αι. Λεηλατήθηκε και κάηκε κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους ανάμεσα στο 2ο και 3ο μ.Χ. αι. Το υστερορωμαϊκό τελεστήριο (η λεγόμενη «βασιλική») βρίσκεται στο νότιο πλάτωμα και είναι θεμελιωμένο πάνω στο αρχαϊκό κτίριο. Η είσοδος του Ιερού βρισκόταν στη νότια πλευρά και είχε πρόναο με επτά κίονες. Η κεντρική αίθουσα, μήκους 17μ., ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη. Τα ερείπιά του αντιπροσωπεύουν την τελευταία περίοδο ύπαρξης του ιερού και μαρτυρούν τη μακρά επιβίωση της λατρείας των Καβείρων στη Λήμνο. Πιθανόν,η καταστροφή του οικοδομήματος και το οριστικό τέλος του ιερού να οφείλονται στην καταστροφική μανία των πρώτων χριστιανών στα τέλη του 3ου ή στα αρχές του 4ου μ.Χ. αι.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης