Ηφαιστειακή φλέβα Κάκαβου

Η ηφαιστειακή φλέβα του Κάκαβου βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στον ομώνυμο ηφαιστειακό λόφο και αποτελεί μια χαρακτηριστική ηφαιστειακή δομή. Πρόκειται για δύο παράλληλα και σχεδόν κατακόρυφα «τοιχία» από λάβα, που εμφανίζονται ανορθωμένα μέσα στο ήπιο ανάγλυφο μιας μικρής πεδιάδας.

Η ηφαιστειακή δομή σχηματίσθηκε από την διείσδυση ρευστού μάγματος, ανδεσιτικής σύστασης, μέσα από ρήγματα (τις ασυνέχειες του φλοιού), όπου και στερεοποιήθηκε από την σταδιακή απώλεια ενέργειας, δημιουργώντας την εντυπωσιακή ηφαιστειακή δομή που βλέπουμε σήμερα να δεσπόζει μέσα στο ηφαιστειακό τοπίο.

Με το πέρασμα του γεωλογικού χρόνου, τα πετρώματα που περιέβαλλαν την ηφαιστειακή φλέβα απομακρύνθηκαν, μέσα από την δράση της διάβρωσης, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή γεωμορφή που παρατηρείται σήμερα.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης