Κέντρο ενημέρωσης Ρουσσοπουλίου

Το Ρουσσοπούλι βρίσκεται σε μικρή απόσταση ανατολικά του Μούδρου. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του λόφου Κορακά και βρίσκεται σε μικρή απόσταση σε έναν από του σημαντικότερους υγροβιότοπους της Λήμνου, την Χορταρολίμνη.

Το εντυπωσιακό κτίριο του παλιού σχολείου στο Ρουσσοπούλι, στεγάζει το Κέντρο Ενημέρωσης επισκεπτών για την γεω-ιστορία, τα γεω-μνημεία και τους γεωτόπους της Λήμνου καθώς και για το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική παράδοση της περιοχής.

Το κέντρο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και παρέχει ψηφιακές εφαρμογές που αναφέρονται στα γεω-μνημεία και τους γεωτόπους.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης