Λατομείο Ηφαιστίας

Βορειοανατολικά του αρχαίου θεάτρου της Ηφαιστίας, βρίσκεται το αρχαίο λατομείο πωρόλιθου.

Στις ακτές της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου της Ηφαιστίας, υπάρχουν εκτεταμένες εμφανίσεις πωρόλιθου. Πρόκειται για αποθέσεις που αποτελούνται από πορώδεις ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, ψηφιδοπαγή και λατυποπαγή που περιέχουν θραύσματα από τους υποκείμενους μολασσικούς σχηματισμούς. Οι αποθέσεις αυτές ηλικίας Πλειστοκαίνου, περιέχουν πολλά όστρακα χαρακτηριστικά της αβαθούς θάλασσας. Σε ορισμένες θέσεις το πάχος των αποθέσεων ξεπερνούν τα 50μ και έχουν αποτεθεί πάνω στα υποκείμενα μολασσικά πετρώματα.

Στην παράκτια περιοχή λειτούργησε το υπαίθριο αρχαίο λατομείο της Ηφαιστίας. Η μεγάλη έκτασή του αποτελεί μάρτυρας του μεγέθους της εκμετάλλευσης του εξορυχθέντος υλικού. Το λειτουργεία του λατομείου χρονολογείται κατά τη διάρκεια της Κλασικής και Ελληνιστικής εποχής.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης