Μορφές διάβρωσης Αγίας Ευθυμίας

Βορειοανατολικά του οικισμού Προπούλι, στο παράκτιο τμήμα δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Ευθυμίας εμφανίζονται εντυπωσιακές μορφές αποσάθρωσης των ψαμμιτικών πετρωμάτων της περιοχής, ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτέρου Ολιγοκαίνου.

Η περιοχή καλύπτεται από ιζηματογενείς σχηματισμούς που αποτελούνται από ψαμμίτες και ιλυόλιθους, που αποτέθηκαν σε υποθαλάσσια κανάλια πριν από 27-33 εκατομμύρια χρόνια.

Οι κυψελοειδείς και λεκανοειδείς δομές, που παρατηρούνται στα ψαμμιτικά στρώματα σε όλη την έκταση της παράκτιας ζώνης, δημιουργούνται εξαιτίας της διαφορικής αποσάθρωσης τους.

Η διαφορική αποσάθρωση οφείλεται κυρίως στην δράση του νερού, των θαλάσσιων κυμάτων και στην κρυστάλλωση των αλάτων, που αποθέτει το θαλάσσιο σπρέι.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης