Δομές διάβρωσης Παραλίας Λουρί

Η παραλία Λουρί βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Λήμνου, ανατολικά του οικισμού Σκανδάλι και χαρακτηρίζεται από μια έντονη κάμψη των ψαμμιτικών πετρωμάτων, ηλικίας 33 εκατομμυρίων ετών.

Κατά μήκος της παραλίας Λουρί μπορούμε να παρατηρήσουμε τα στρώματα των ψαμμιτικών πετρωμάτων να κάμπτονται και να σχηματίζουν γωνία 90°. Η κάμψη αυτή προκαλείται εξαιτίας των διατμητικών τάσεων που προκαλεί η δραστηριοποίηση μεγάλων ρηγμάτων.

Στα ψαμμιτικά στρώματα εμφανίζονται επίσης εντυπωσιακές δομές κυψελοειδούς αποσάθρωσης. που δημιουργήθηκαν από την αιολική δράση καθώς και την δράση του θαλάσσιου σπρέι, στα ιζηματογενή πετρώματα.

Στην ίδια θέση παρατηρούνται παράκτιες αμμοθίνες που αποτελούν προϊόν της αιολικής διάβρωσης των ψαμμιτικών πετρωμάτων.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης