Ρήγμα Αγίου Χαραλάμπου Πλάκας

Βορειοδυτικά του οικισμού της Πλάκας, στην περιοχή του αγιάσματος του Αγίου Χαράλαμπου, συναντώνται εναλλαγές ψαμμιτικών και αργιλικών στρωμάτων, χαρακτηριστικών των μολασσικών αποθέσεων της Λήμνου. Η συνέχεια των ιζηματογενών στρωμάτων διακόπτεται από ένα σημαντικό ρήγμα, το οποίο κόβει και μετατοπίζει τα γεωλογικά στρώματα των ιζηματογενών πετρωμάτων της περιοχής.

Πρόκειται για ένα κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Το ρήγμα βρίσκεται κατά μήκος της παραλίας, ακριβώς δίπλα από τα σκαλιά που κατεβαίνουν προς το αγίασμα, όπου μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα η μετακίνηση των γεωλογικών στρωμάτων στο κατακόρυφο πρανές.

Πάνω στην επιφάνεια του ρήγματος εμφανίζονται τα σημάδια της κίνησης των πετρωμάτων να μοιάζουν με χαραγιές που ονομάζονται γραμμώσεις ολίσθησης. Οι γραμμές αυτές δημιουργήθηκαν από την τριβή των πετρωμάτων, κατά την αντίθετη κίνησή τους, και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την σεισμική δραστηριότητα του ρήγματος, κατά το παρελθόν.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης