Ρήγμα Κάσπακα

Βόρεια του οικισμού του Κάσπακα, εμφανίζεται το ενεργό ρήγμα του Κάσπακα. To ρήγμα εμφανίζεται ως ένα μορφολογικό σκαλοπάτι που διατρέχει τους λόφους ανατολικά του οικισμού. Πρόκειται για μια μεγάλη ρηξιγενή επιφάνεια με μήκος 11 km και διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, η οποία δημιουργήθηκε από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή που προκάλεσε τη θραύση των πετρωμάτων.

Τα ρήγματα είναι γεωλογικές δομές οι οποίες δημιουργούνται όταν οι τάσεις που αναπτύσσονται στον φλοιό της Γης, ξεπερνούν τα όρια αντοχής των πετρωμάτων, με αποτέλεσμα αυτά να σπάνε. Πάνω στην επιφάνεια του ρήγματος, εμφανίζονται τα σημάδια της κίνησης των πετρωμάτων να μοιάζουν με χαραγιές, που ονομάζονται γραμμώσεις ολίσθησης. Οι γραμμώσεις αυτές αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την μελέτη της σεισμικής δραστηριότητα του ρήγματος.

Το ρήγμα του Κάσπακα φέρνει σε επαφή πετρώματα διαφορετικής ηλικίας, και πιο συγκεκριμένα τα ηφαιστειακά πετρώματα (ηλικίας Άνω Ολιγοκαίνου – Μέσου Μειοκαίνου), με τα Μολασσικά ιζήματα (ηλικίας Ηωκαίνου).

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης