Ρήγμα Ρουσσοπουλίου

Το ρήγμα του Ρουσσοπουλίου είναι μια μεγάλη τεκτονική δομή μήκους 10 περίπου χιλιομέτρων με διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ το οποίο φέρνει σε επαφή δυο διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα πυροκλαστικά πετρώματα ηλικίας περίπου 23 εκατομμυρίων χρόνων (Κατώτερο Μειόκαινο), με τα ιζηματογενή πετρώματα ηλικίας περίπου 33 εκατομμυρίων χρόνων (Ανώτερο Ηώκαινο – Κατώτερο Ολιγόκαινο).

Στο ήπιο ανάγλυφο της περιοχής η τεκτονική δομή δημιουργεί μια επιμήκη αναβαθμίδα. Ξεκινάει από το ακρωτήριο Σαγράδα, το οποίο βρίσκεται Νότια του οικισμού του Μούδρου, περνάει πολύ κοντά από

τον οικισμό του Ρουσσοπουλίου και καταλήγει στο ακρωτήριο Καβαλλάρης, στον όρμο του Κέρους.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης