Ρηξιγενείς δομές Ακρωτηρίου Αγίου Σώζοντα

Στο Νοτιοανατολικό άκρο της Λήμνου, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σώζοντα, εμφανίζονται πυκνές εναλλαγές ψαμμιτικών και αργιλικών στρωμάτων, χαρακτηριστικών των μολασσικών αποθέσεων της Λήμνου

Στην παράκτια ζώνη εμφανίζεται μια εντυπωσιακή γεωλογική δομή που επηρεάζει τους μολασσικούς σχηματισμούς της περιοχής. Παρατηρείται έντονη παραμόρφωση και μετακίνηση των γεωλογικών στρωμάτων από ένα σύστημα κανονικών ρηγμάτων, που εκτείνεται σχεδόν σε όλη την έκταση της παραλίας.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης