Σπήλαιο Κακαβιώτισσας

Στην περιοχή του Κάκαβου, βορειοανατολικά του οικισμού Θάνος, βρίσκεται το σπήλαιο της Κακαβιώτισσας. Για να φτάσουμε στο σπήλαιο θα πρέπει να ανηφορήσουμε το λόφο του Κάκαβου, που αποτελεί ένα μεγάλο ηφαιστειακό δόμο, από λάβες ανδεσιτικής σύστασης.

Στην κορυφή του λόφου παρατηρούνται εκτεταμένες δομές διάβρωσης των ηφαιστειακών πετρωμάτων. Πρόκειται για κοιλότητες που δημιουργεί η διάβρωση των ηφαιστειακών πετρωμάτων και ονομάζονται «ταφόνι». Στο μεγαλύτερο από αυτά τα κοιλώματα βρίσκεται σήμερα κτισμένο το άσκεπο εκκλησάκι της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας.

Η λέξη «ταφόνι» προέρχεται από την Κορσική λέξη που σημαίνει παράθυρο και χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει αυτές τις χαρακτηριστικές δομές κυψελοειδούς αποσάθρωσης που παρατηρούνται σε κοκκώδη πυριγενή και ιζηματογενή πετρώματα. Ως ταφόνι χαρακτηρίζονται δομές που δημιουργεί η επιλεκτική ή διαφορική αποσάθρωση της επιφάνειας του πετρώματος. Η δημιουργία τους οφείλεται στα χαρακτηριστικά του πετρώματος (κοκκώδης σύνθεση, αντοχή, λιθολογία) και των εξωτερικών επιδράσεων των φυσικών, βιοτικών και χημικών παραγόντων.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης