Ταφόνι Μύρινας

Εντυπωσιακές μορφές κυψελοειδούς αποσάθρωσης εμφανίζονται πάνω στα ηφαιστειακά πετρώματα του υψώματος, πάνω στον οποίο είναι χτισμένο το μεσαιωνικό κάστρο της Μύρινας.

Τα ηφαιστειακά πετρώματα συγκροτούν ένα μεγάλο ηφαιστειακό δόμο, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια από την διείσδυση ανδεσιτικών λαβών στα προϋπάρχοντα πετρώματα. Η αποσάθρωση των επιφανειακών πετρωμάτων αποκάλυψε τον ηφαιστειακό δόμο της Μύρινας. Οι σύγχρονες διεργασίες αποσάθρωσης δημιούργησαν στην επιφάνεια των βράχων εκτεταμένες δομές διάβρωσης, πάνω στα ηφαιστειακά πετρώματα. Πρόκειται για μικρές και μεγάλες κοιλότητες που διανοίγονται πάνω στα πετρώματα, που ονομάζονται «ταφόνι».

Ως ταφόνι χαρακτηρίζονται δομές που δημιουργεί η διαφορική αποσάθρωση της επιφάνειας του πετρώματος και οφείλεται κυρίως στα χαρακτηριστικά του πετρώματος (κοκκώδης σύνθεση, αντοχή, λιθολογία), αλλά και στις εξωτερικές επιδράσεις.

Η λέξη «ταφόνι» προέρχεται από την Κορσική λέξη που σημαίνει παράθυρο και χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει αυτές τις χαρακτηριστικές δομές κυψελοειδούς αποσάθρωσης που παρατηρούνται κυρίως σε πυριγενή πετρώματα.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης