Χορταρολίμνη

Η Χορταρολίμνη βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Λήμνου, κοντά στον οικισμό του Ρουσσοπουλίου, και αποτελεί τη νοτιότερη από μία σειρά τριών σημαντικών υγροτόπων που βρίσκονται στην περιοχή.

Η Χορταρολίμνη αποτελεί ένα Μεσογειακό εποχιακό υφάλμυρο έλος με έκταση 2.300 στρέμματα. Αποτελεί, μαζί με την Αλυκή και την Ασπρολίμνη, σημαντικό υδροβιότοπο για μεγάλο αριθμό σπάνιων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας, και συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000.

Τα νερά της Χορταρολίμνης είναι υφάλμυρα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών η Χορταρολίμνη στερεύει από νερό. Η περιοχή γύρω από τη λίμνη αποτελείται από αμμοθίνες που το πλάτος τους προσεγγίζει τα 1000 μέτρα ενώ το πάχος τους είναι περίπου 5 μέτρα.

Στην έκταση της Χορταρολίμνης μπορούν να παρατηρηθούν αρκετά είδη φυτών όπως Βούρλα (Juncus spp.), Αγριοκάλαμο – Γλυκών νερών (Phragmites australis), Ψαθιά (Scirpus spp.), Αρμυρές (Arthrocnemum spp.) και Ψάθα Αμμοθινών (Ammophila arenaria).

Ο υγρότοπος της Χορταρολίμνης αποτελεί σημαντικό γεωγραφικό στοιχείο της περιοχής καθώς αποτελεί σταθμό ανάπαυσης και τροφής για πολλά είδη ενδημικών πουλιών που περνάνε από την περιοχή. Οι επισκέπτες της περιοχής μπορούν να συναντήσουν, εκτός από το διάσημο ροζ φλαμίνγκο, και άλλα είδη πουλιών όπως, το Κιρκινέζι (Falco naumanni), τον Καλαμόκιρκο (Circus aeruginosus), τον Βαλτόκιρκο (Circus cyaneus) κ.α..

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης