Αμμοθίνες Νεφτίνας

Οι αμμοθίνες της Νεφτίνας βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα της Λήμνου, βορειοανατολικά του αρχαιολογικού χώρου των Καβειρίων.

Οι εντυπωσιακοί αμμόλοφοι που δεσπόζουν στο τοπίο δημιουργήθηκαν από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των ιζηματογενών σχηματισμών της περιοχής ηλικίας Ολιγοκαίνου.

Στην δημιουργία τους συμβάλλει ο σταθερός άνεμος, υψηλής ταχύτητας, μέσω του οποίου μεταφέρονται τα προϊόντα της αποσάθρωσης των ψαμμιτικών πετρωμάτων. Η παρουσία βλάστησης συμβάλλει ενεργά στην συγκράτηση της άμμου και την προστασία των αμμοθίνων από την διάβρωση.

Η βλάστηση που εμφανίζεται σε αυτά τα παραθαλάσσια συστήματα είναι κυρίως ποώδης βλάστηση που αποτελείται από Pancratium maritimum, το οποίο είναι το αυτοφυές κρινάκι της θάλασσας, αλλά και από αστοιβές (Sarcopoterium spinosum).

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης