Αμμοθίνες Πολιόχνης

Νότια του προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης βρίσκεται η παραλία Κοκκινόβραχος, η οποία πήρε το όνομά της εξαιτίας του μεγάλου και επιβλητικού κόκκινου βράχου που βρίσκεται στο Βόρειο άκρο της παραλίας.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακές αμμοθίνες, μεγάλους και εντυπωσιακούς λόφους από άμμο οι οποίοι δημιουργούνται από προϊόντα της αποσάθρωσης των ιζηματογενών σχηματισμών. Στον σχηματισμό τους συμβάλουν οι ισχυροί ΒΑ άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με σταθερή διεύθυνση και υψηλή ταχύτητα, ώστε να μεταφέρουν και να αποθέτουν τα υλικά της αποσάθρωσης των τριτογενών ιζηματογενών πετρωμάτων της περιοχής.

Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως δυναμικά και για τον λόγο αυτό η παρουσία βλάστησης παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη αμμοθίνων, καθώς συμβάλλει στην συγκράτηση της άμμου και την προστασία τους από την αιολική διάβρωση.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης