Αναγέννηση υδρογραφικού δικτύου Νεφτίνας

Ανηφορίζοντας το δρόμο προς το Ιερό των Καβείρων στο ακρωτήριο της Χλόης, στη ΒΑ Λήμνο, έχουμε στα δεξιά μας την κοιλάδα της Νεφτίνας.

Παρατηρώντας με προσοχή το υδρογραφικό δίκτυο που διασχίζει την κοιλάδα, διαπιστώνουμε ότι το νερό έχει διανοίξει βαθιές χαραδρώσεις κατά μήκος των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου στο πάνω τμήμα της κοιλάδας.

Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως αναγέννηση του υδρογραφικού δικτύου και οφείλεται στην πρόσφατη δράση του ενεργού ρήγματος της Νεφτίνας που προκαλεί την σχετική βύθιση του βόρειου τμήματος της κοιλάδας και την ανύψωση του νότιου.

Το υδρογραφικό δίκτυο επηρεάζεται από το ρήγμα τη Νεφτίνας, με παράταξη ΒΔ – ΝΑ, το οποίο ανυψώνει το πανεπίπεδο, όπως ονομάζεται, που αποτελεί μια περιοχή με ήπιες κλίσεις και το σημείο όπου το υδρογραφικό δίκτυο έχει χάσει την μεταφορική του ικανότητα.

Το αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου διάβρωσης, καθώς το νερό διαβρώνει βαθύτερα το ανάγλυφο έτσι ώστε να φτάσει το καινούργιο βασικό επίπεδο της κοίτης, δημιουργώντας αυτήν την εντυπωσιακή δομή στο ανάγλυφο.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης