Ασπρολίμνη

Η Ασπρολίμνη της Λήμνου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Λήμνου ανάμεσα από τις λίμνες Χορταρολίμνη και Αλυκή. Καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 500 στρεμμάτων και εντάσσεται στο σύνολό της, στο δίκτυο προστασίας NATURA 2000, καθώς προσφέρει καταφύγιο σε μεγάλο αριθμό σπάνιων αλλά και απειλούμενων ειδών.

Πρόκειται για μια εποχιακή λίμνη με υφάλμυρο νερό. Πήρε το όνομά της εξαιτίας της εικόνας που αφήνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου αποξηραίνεται, σχηματίζοντας ένα παχύ στρώμα αλατιού στην επιφάνειά της.
Οι ισχυροί ΒΑ άνεμοι που πνέουν στην ακτή του Κέρους μεταφέρουν τα υλικά της αποσάθρωσης των ιζηματογενών πετρωμάτων της περιοχής με μεγάλες ταχύτητες, και τα εναποθέτουν στην ευρύτερη περιοχή της Ασπρολίμνης, δημιουργώντας διαδοχικές αμμοθίνες.

Στην Ασπρολίμνη οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν πλήθος από αγριόχηνες, ερωδιούς, αλκυόνες, χαλκόκοτες, ακόμα και πυκνά σμήνη από ροζ φλαμίνγκο, όπου σταματούν στην περιοχή για να τραφούν και να ξεκουραστούν.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης