Φαράγγι Αυλώνα

Δυτικά του οικισμού Κορνός συναντάται το φαράγγι στο ρέμα Αυλώνα, που διασχίζει τα ιζηματογενή πετρώματα και εκβάλλει στην ομώνυμη παραλία, βόρεια της Μύρινας.

Το φαράγγι Αυλώνα διανοίχθηκε στα ιζηματογενή πετρώματα της περιοχής, που αποτελούνται από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων ηλικίας περίπου 33 εκατομμυρίων χρόνων. Ένα κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, κάθετα στην κοίτη του ρέματος, επηρεάζει και μετατοπίζει τα ψαμμιτικά πετρώματα δημιουργώντας μικρό καταρράκτη.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης