Ιχνοαπολιθώματα Βουγιατζίδικα

Στα ψαμμιτικά στρώματα των μολασσικών σχηματισμών της Λήμνου εμφανίζεται μεγάλη ποικιλία σε ιχνοαπολιθώματα τα οποία ονομάζονται graphoglyptids τα οποία παρουσιάζονται συνήθως στη βάση των ψαμμιτικών στρωμάτων.

Τα ιχνοαπολιθώματα που έχουν αναγνωριστεί στη Λήμνο ανήκουν στις ομάδες Crusiana, Zoophycos, Scolithos και Nereites.

Από τα ιχνοαπολιθώματα επικρατούν τα απολιθώματα της τελευταίας ομάδας Nereites, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα ψαμμιτικά ιζήματα της Λήμνου δημιουργήθηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον ως αποθέσεις υποθαλάσσιων ριπιδίων σε συνθήκες πλούσιο σε οξυγόνο.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης