Κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου στη Μύρινα Λήμνου

Το Γυμνάσιο- Λύκειο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1925 και 1928. Η διακόσμηση της πρόσοψης εκπονήθηκε σε σχέδια του μηχανικού Μιχάλη Μιχαηλίδη. Στις δαπάνες ανεγέρσεως συνέβαλαν το Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο και ομογενείς από την Αίγυπτο. Το 1981 η οροφή αντικαταστάθηκε με ξύλινη ραμποτέ λόγω των ζημιών που υπέστη από τους σεισμούς.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης