Λατομείο Ακρωτηρίου Πουρνιά

Στο άκρο του ακρωτηρίου Πουρνιά υπάρχουν εκτεταμένες εμφανίσεις πωρόλιθου. Πρόκειται για αποθέσεις που αποτελούνται από πορώδεις ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, ψηφιδοπαγή και λατυποπαγή που περιέχουν θραύσματα από τους υποκείμενους μολασσικούς σχηματισμούς. Οι αποθέσεις αυτές ηλικίας Πλειστοκαίνου, περιέχουν πολλά όστρακα χαρακτηριστικά της αβαθούς θάλασσας. Σε ορισμένες θέσεις το πάχος των αποθέσεων ξεπερνούν τα 50μ και έχουν αποτεθεί πάνω στα υποκείμενα μολασσικά πετρώματα

Στην θέση αυτή λειτούργησε υπαίθριο λατομείο. Το μέγεθος του λατομείου αποτελεί μάρτυρα του μεγέθους της εκμετάλλευσης, καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ακρωτηρίου Πουρνιά.

Στις απέναντι ακτές του λατομείου του Πουρνιά, απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο του ιερού των Καβείρων, έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που κατασκευάσθηκαν από πωρόλιθο. Πρόκειται για λείψανα οικισμών και τάφους, οι οποίοι χρονολογούνται κατά τη διάρκεια της Κλασσικής και της Ελληνιστικής εποχής.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης