Μορφές διάβρωσης – Ακρωτήριο Τριγιές

Στο ακρωτήριο Τριγιές, στη βόρεια Λήμνο κοντά στον οικισμό Ατσική, εμφανίζονται εντυπωσιακές μορφές κυψελοειδείς και μανιταροειδείς αποσάθρωσης, στα ψαμμιτικά πετρώματα ηλικίας περίπου 33 εκατομμυρίων χρόνων.

Οι μανιταροειδείς μορφές αποσάθρωσης, δημιουργούνται εξαιτίας της δράσης του ανέμου και του θαλάσσιου σπρέι. Ο άνεμος προκαλεί το φαινόμενο της απορρίνισης, που διαβρώνει τα λιγότερο συνεκτικά αργιλικά στρώματα, έναντι των περισσότερων συνεκτικών ψαμμιτικών στρωμάτων.

Στους παράκτιους σχηματισμούς παρατηρούνται επίσης χαρακτηριστικές κυψελοειδείς μορφές αποσάθρωσης.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης