Πορτιάνου

Αρχικά, το χωριό βρισκόταν δυτικότερα στη θέση Άγιος Σπυρίδων. Σύμφωνα με παλαιές αναφορές οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό πριν τρεις αιώνες, λόγω μίας επιδημίας χολέρας. Το τοπωνύμιο είναι λατινογενές και φαίνεται να προέρχεται από τις λέξεις porto juno δηλαδή νέο λιμάνι. Το λιμάνι αυτό έφτιαξαν οι Ενετοί στη κοντινή παραλία στα Ν. Α του παλιού χωριού, όπου σώζεται και ενετικός πύργος.
Εκτός από τις αγροτικές και εμπορικές ενασχολήσεις, οι κάτοικοι του Πορτιανού ανέπτυξαν έντονη πνευματική και καλλιτεχνική παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στο Πορτιανού μπορεί κανείς να επισκεφτεί το Λαογραφικό Μουσείο, το Συμμαχικό νεκροταφείο των συμμαχικών δυνάμεων που στρατοπέδευσαν εκεί το 1915 κατά την εκστρατεία της Καλλίπολης, τον Ναό Εσοδίων της Θεοτόκου, αλλά και να θαυμάσει τα υπέροχα Αρχοντικά κτίρια.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης