Ρήγμα Ακρωτηρίου Καβαλλάρη

Το ακρωτήριο Καβαλλάρης, στην ανατολική ακτή της Λήμνου δημιουργείται από την προέκταση του ρήγματος του Ρουσσοπουλίου.

Η τεκτονική δομή αναγνωρίζεται ανατολικά από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής όπου εντοπίζονται διαδοχικές ρηξιγενείς επιφάνειες που οριοθετούν τα ηφαιστειακά πετρώματα και δημιουργεί την ακτογραμμή προς τον όρμο του Κέρους.

Το ρήγμα του Ρουσσοπουλίου εκτείνεται για περίπου 10 χιλιόμετρα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και διαχωρίζει τα πυροκλαστικά πετρώματα, ηλικίας περίπου 23 εκατομμυρίων ετών (Κατώτερο Μειόκαινο) από τους ιζηματογενείς σχηματισμούς του Ολιγοκαίνου που καλύπτονται από τις πρόσφατες αλουβιακές και παράκτιες αποθέσεις.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης