Ρηξιγενείς δομές Αγία Σωτήρα

Στο βορειοανατολικό άκρο της Λήμνου δυτικά της χερσονήσου της Πλάκας, βρίσκεται η χερσόνησος της Αγίας Σωτήρας. H περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία ρηγμάτων που επηρεάζουν τα ιζηματογενή πετρώματα, ηλικίας περίπου 34-37 εκατομμυρίων χρόνων (Ηωκαίνου – Ολιγοκαίνου) και πιο συγκεκριμένα εναλλαγές ψαμμιτών και αργίλων, μέσα στους οποίους εμφανίζονται και ενδιαστρωμένοι τοφφίτες.

Τα στρώματα εμφανίζουν μια εντυπωσιακή κάμψη και διακόπτονται από διαδοχικά κανονικά ρήγματα που δημιουργούν μια χαρακτηριστική εικόνα, κατά μήκος του παραθαλάσσιου πρανούς, απέναντι από την εκκλησία Αγία Σωτήρα.

Στο βόρειο άκρο της χερσονήσου, στο τέλος του δρόμου και βόρεια από το εκκλησάκι της Αγιά Σωτήρας, βρίσκεται το γραφικό λιμανάκι, όπου τμήμα του αποτελεί τα απομεινάρια του αρχαίου λιμανιού.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης