Ρηξιγενής ακτή Ακρωτήριο Ρόπαλο

Το ΝΔ άκρο της Λήμνου χαρακτηρίζεται από δύο ακρωτήρια με δυτικότερο το Τηγάνι και ανατολικότερο το Ρόπαλο. Η γεωμορφολογία της περιοχής καθορίζεται από την ύπαρξη γεωλογικών ρηγμάτων που κατακερματίζουν τα ηφαιστειακά πετρώματα και δημιουργούν το έντονο παράκτιο ανάγλυφο.

Ειδικότερα, η ανατολική πλευρά του ακρωτηρίου Ρόπαλο διαμορφώνεται από μια σειρά κανονικών ρηγμάτων, με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, που επηρεάζουν τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς ηλικίας 18.2-19.3 εκατομμυρίων χρόνων που καταλαμβάνουν το ακρωτήριο του Ρόπαλου

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης