Σαρδές

Το χωριό αντιστοιχεί στο βυζαντινό οικισμό Αρδία ή Αρδείαι που υπήρχε στη βορειοδυτική Λήμνο. Με τα χρόνια από την έκφραση “στ’ς Αρδείες – στ’ς Αρδές” προέκυψε το τοπωνύμιο Σαρδές. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να μετοικήσουν από την παράκτια θέση Άρδες λόγω των πειρατικών κινδύνων. Έπειτα από μια επιδημία χολέρας που έπληξε το χωριό, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν και το νέο μέρος και ήρθαν στη σημερινή τοποθεσία. Ο ναός του χωριού, ο Άγιος Δημήτριος είναι ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής. Έχει δύο εντυπωσιακά καμπαναριά στυλ Notre Dame και θυμίζει ναό ευρωπαϊκής πόλης. Κτίστηκε το 1852 με δαπάνη των κατοίκων και του αρχιερέως, όπως αναφέρεται σε επιγραφή. Το 1874 ιδρύθηκε τριτάξιο σχολείο στις Σαρδές, ένα από τα δώδεκα που συστάθηκαν σε όλη τη Λήμνο. Το 1882 στεγάστηκε σε καινούργιο πέτρινο διδακτήριο, το οποίο βρισκόταν στη θέση που σήμερα υπάρχει το ηρώο του χωριού. Το 1912 κατεδαφίστηκε και με τα υλικά του χτίστηκε το σημερινό σε νέα θέση.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης