Ενάλια σπήλαια Φαναράκι

Στο ακρωτήριο του Άσπρου Κάβου, νοτιοδυτικά του Μούδρου, με τις παραλίες Μικρό και Μεγάλο Φαναράκι εμφανίζονται πυροκλαστικές αποθέσεις, που παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά υδροθερμικής εξαλλοίωσης.

Στη συγκεκριμένη θέση, υπό τη δράση θερμών διαλυμάτων νερού πλούσιων σε μέταλλα που κυκλοφορούσαν μέσα στα πυροκλαστικά υλικά, έλαβαν χώρα ορυκτολογικές, χημικές και δομικές αλλαγές στους περιβάλλοντες σχηματισμούς. Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών είναι η εμφάνιση κοκκινωπών οξειδώσεων στους εντυπωσιακούς παράκτιους βράχους.

Εντυπωσιακές παράκτιες δομές διάβρωσης εμφανίζονται στην περιοχή εξαιτίας της δράσης των θαλάσσιων κυμάτων, που διαβρώνουν τα ευδιάλυτα πυροκλαστικά πετρώματα. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας αποτελούν τα παράκτια σπήλαια και οι αψίδες που εμφανίζονται κατά μήκος της παραλίας Φαναράκι.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης