Τα αρχοντικά

Εκτός από τα μεγάλα αρχοντικά του “Ρωμαϊκού γιαλού” της Μύρινας, σχεδόν σε κάθε χωριό ξεχωρίζουν ορισμένα εντυπωσιακά οικοδομήματα, χτισμένα σε καίριες θέσεις των οικισμών. Είναι οι κατοικίες πλουσίων Λημνιών, οι oποίοι έχοντας μεταναστεύσει στα τέλη του 19oυ αιώνα, κυρίως στην Αίγυπτο αλλά και στην Αμερική, γυρνούσαν στον τόπο τους, χτίζοντας μεγάλα αρχοντικά που σηματοδοτούσαν σε κάθε χωριό την οικονομική ευμάρεια των “Αιγυπτιωτών” όπως αποκαλούνταν.
Σε αντίθεση με το τυπικό Λημνιακό σπίτι, δεν έχουν εξωτερικές σκάλες αλλά μνημειακού χαρακτήρα εισόδους, με πέτρινους παραστάτες και καλoλαξευμένα πέτρινα μπαλκόνια με φoρoύσια, καθώς και άλλα στοιχεία διακοσμητικής λιθογλυπτικής, κυρίως στις προσόψεις ή στις μετώπες. Εκτός από την περιοχή της Μύρινας, εξαιρετικά και πολυάριθμα δείγματα αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου συναντώνται στον Κoρνό, στο Ρωμανό, στον Κoντιά, στo Πoρτιανό και στo Μoύδρo και μεμονωμένα σε όλα σχεδόν τα χωριά του νησιού.

Περισσότερες Φωτογραφίες

 

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης