Αιολικοί Γεώτοποι

 

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακή έκθεση

Εκπαιδευτικά

3d models

Video

Αιολικοί Γεώτοποι

Οι αιολικοί γεώτοποι δημιουργούνται από την μεταφορά και απόθεση των υλικών που προέρχονται από την αποσάθρωση ιζηματογενών πετρωμάτων της Λήμνου. Η αποσάθρωση των πετρωμάτων προκαλείται από τη δράση του νερού, του αέρα και των κυμάτων.

Αποτέλεσμα των πολύπλοκων διεργασιών αποσάθρωσης και διάβρωσης είναι η δημιουργία των εντυπωσιακών αμμοθινών που παρατηρούνται σε πολλές θέσεις των ανατολικών ακτών της Λήμνου, όπως στο Γομάτι, στη Νεφτίνα, στην Αλυκή, στο Κέρος, στην Πολιόχνη και αλλού.

Οι θέσεις στο χάρτη

Πληροφόρηση

Lemnos Geomonuments Mobile app

Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης